Наукові публікації

 • Meniailo V., Gura O. Building a Project Culture through Research and Innovation Training of Future PhDs in Ukraine. International Journal of Education and Practice. 2019. No. 7(4). P. 377–390. DOI: 10.18488/journal.61.2019.74.377.390 (Scopus).
 • Meniailo V. I. Integration into the European Research Area: The Ukrainian Case. Perspectivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education. 2019. No. 5(41). P. 75–85. DOI: 10.32744/pse.2019.5.6 (Scopus).
 • Meniailo V. Analysis of the current state in innovative research training of PhD students in Ukraine. Advanced education. 2018. №1. P.101-106 (Web of Science)

 • Meniailo V. I. Professionalization and projectification of the doctoral education in the world. Научен вектор на Балканите. 2019. Т. 3, No. 2(4). P. 53–54. (Index Copernicus).
 • Meniailo V. The higher education institution project activities as a way to prepare prospective professionals for the research-innovative activities and the european educational and scientific area integration. Knowledge, Education, Law, Management. 2017. № 3 (19). P. 129-133
 • Meniailo V. Essence, structure and content of scientific-research and innovation activity at higher educational institutions of Ukraine, Russia and Republic of Belarus. European Humanities Studies: State and Society. 2017. № 4. С. 4-23. (Index Copernicus)
 • Meniailo V. Transformation of professional requirements to academic and research staff in the context of European integration of Ukraine. Український щорічник з європейських інтеграційних студій. Україна – Європейський Союз: від партнерства до асоціації. Вип. 3. Луцьк, 2019. С. 255–264.
 • Сарабєєв В.Л. Як вибрати журнал для публікації наукової статті у рейтингових виданнях? Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 5-6 жовтня 2017 р.). Запоріжжя:Запорізький національний університет, 2017. С. 96-98
 • Жураковська Л.В. Академічна мобільність у підготовці докторів філософії (досвід історичного факультету ЗНУ). Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 5-6 жовтня 2017 р.). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. С. 141-142.
 • Гура О.І., Меняйло В.І., Коваленко Н.М., Воронова Н.В. Шляхи підвищення якості підготовки аспірантів і студентів в рамках реалізації концепції проектної діяльності у запорізькому національному університеті. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 5-6 жовтня 2017 р.). Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. С.82-87.
 • Меняйло В. І. Технологія проектно-орієнтованого навчання у дослідницько-інноваційній підготовці докторів філософії в Україні. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук. конф. Української асоціації дослідників освіти (21 червня 2019 р.). Київ ; Дрогобич, 2019. C. 127–130.
 • Основи формування європейської проєктної культури: навчально-методичний посібник/ В. І. Меняйло, О. В. Тупахіна, О. І. Гура, В. Л. Сарабєєв, Н. В. Воронова. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 96675 Україна; реєстр. 17.03.20; опубл. 29.05.2020, Бюл. № 58. С. 95–96.
 • Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни для підготовки магістрів, докторів філософії природничо-математичних спеціальностей «Основи європейської проектної діяльності» / О. І. Гура, В. І. Меняйло та ін. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84912 Україна; реєстр. 28.01.19; опубл. 26.04.2019, Бюл. № 53. С. 360–361.
 • Комп’ютерна програма «Відкрита регіональна науково-виробнича платформа «InCube» / О. І. Гура, В. І. Меняйло, В. Терновой, Вл. Терновой. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78960 Україна; реєстр. 14.05.18; опубл. 27.07.2018, Бюл. № 49. С. 404–405.
 • 15.10.2020 12:56

  This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

  National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

  Hits:
  team