Опис проекту

Анотація проекту

Релевантність проекту пов’язана з процесом інтеграції України в європейський освітній та науковий простір, що є стратегічною метою національних реформ в освіті та науці. Однією з головних проблем, що стає на заваді імплементації цієї мети є відсутність досвіду участі в європейських дослідницьких проектах і, таким чином, відсутні спеціалізовані навички з впровадження проектної діяльності, що значним чином зменшує ефективність існуючого європейського співробітництва.

Вирішення окреслених проблем може бути забезпечене за допомогою імплементації такої навчальної програми для магістрів та аспірантів, як спеціалізований курс «Основи європейської проектної діяльності».

Головна мета проекту - розвиток навичок та компетентностей необхідних для імплементації як освітніх так і наукових проектів у співробітництві з партнерськими організаціями ЄС.

Завдання проекту у відповідності до зазначеної мети - теоретичне узагальнення та передача практичного досвіду, здобутого молодими науковцями-учасниками європейських програм академічного обміну та наукового співробітництва; розповсюдження європейського досвіду в імплементації проектної діяльності; навчання студентів та аспірантів концепції європейського дослідницького простору; принципи наукової роботи в ЄС; популяризація європейської моделі управління дослідницькою та науковою діяльністю; формування нового покоління науковців відповідно до європейських вимог.

Результати проекту включають наступні: розробка та тестування навчального курсу «Основи європейської проектної діяльності» та дидактичних матеріалів до нього, вільне та безкоштовне розміщення їх на веб-сайті проекту, його включення в акредитований навчальний план для магістрів та аспірантів всіх спеціальностей на постійній основі; узагальнення досвіду та його змістовне обговорення за допомогою зовнішніх експертів (національних та європейських) під час вебінарів, круглого столу, конференції; систематизація результатів через веб-сайт, компакт-диски, публікацію наукових статей, навчального інструментарію та матеріалів фінальної конференції; розробка рекомендації для Міністерства освіта та науки України.

Мета та завдання проекту

Запропонований проект - це перша спроба концептуалізувати та систематизувати досвід, отриманий молодими українськими спеціалістами під час співпраці з міжнародними організаціями, грантодавцями, беручи до увагу національну специфіку та особливості української системи освіти. Проект забезпечує основу не лише для горизонтального перенесення існуючих знань, але й для порівняльного аналізу національної та європейської моделей підготовки високо кваліфікованих експертів згідно існуючої кваліфікаційної сітки, юридично затверджена сітка сприяє науковій діяльності, організаційним та фінансовим механізмам з метою підтримки дослідження.
 • Група «European Project Culture – Jean Monnet Module Модуль Жана Моне «Європейська проектна культура» у соціальній мережі Facebook.
 • Презентація проекту
 • Фінальна презентація результатів проекту
 • 15.10.2020 02:38

  This project has been funded with support from the European Commission. The web-site information reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Use of web-site materials, reposting and dissemination are only for free of charge usage with obligatory reference to the source web- site: “European Project Culture”

  National Erasmus+ Office in Ukraine (EU-funded project) © Copyright 2017, All Rights Reserved |

  Hits:
  team